STRAŻ GRANICZNAul. Szlachtowa 16
tel. 2622378Szczawnica.net Wszelkie prawa zastrzeżone.